Automat dozujący ślimakowy typ AD-1

Automat dozujący ślimakowy typ AD-1
Przeznaczony do pakowania produktów sypkich w słoiki, puszki itp.


PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność: od 20 do 60 dóz/min.

Wielkość dozowanych porcji: 10 do 500 g*
(regulowana bezstopniowo)

Ilość jednocześnie nasypywanych opakowań: 2

Średnica opakowań: 40 do 100 mm

 

*) większe dozy możliwe przy zastosowaniu dozownika jednoślimakowego (równoczesne napełnianie tylko jednego opakowania).

Pobór mocy:

  • przenośnik ślimakowy – 0,75 kW
  • dozownik – 0,55 kW
  • przenośnik płytkowy – 0,75 kW

Objętość kosza zasypowego podajnika ślimakowego:
0,18 m3

Obsługa: 1 osoba

OPIS TECHNICZNY:

Automat dozujący ślimakowy typ AD przeznaczony jest do nasypywania produktów sypkich – pylistych w gotowe opakowania typu: słoiki, puszki itp.

Automat jest wyposażony w objętościowy dozownik dwuślimakowy o pionowej osi pracy, podajnik ślimakowy ukośny zasypujący surowiec do zbiornika roboczego automatu oraz przenośnik płytkowy zadający słoiki lub puszki.

Układ sterujący realizuje funkcje urządzenia w systemie automatycznym, t.j.:

  • przemieszczanie opakowań pod ślimaki nasypowe dozownika i ich pozycjonowanie,
  • załączanie podajnika ślimakowego ukośnego w celu utrzymywania wymaganego poziomu surowca w zbiorniku roboczym dozownika,
  • dozowanie (nasypywanie) surowca w opakowania znajdujące się pod ślimakami dozownika.

Wielkość nasypywanych dóz oraz wydajność pracy maszyny regulowane są w sposób bezstopniowy.