Automatyczna maszyna pakująca typ AP-6

Automatyczna maszyna pakująca typ AP-6

Maszyna przeznaczona do pakowania produktów sypkich w saszetki typu „DOYPACK” z wydajnością 60 do 110 szt./min.

Automatyczna maszyna pakująca typ AP-6

Automatyczna maszyna pakująca typ AP-6


PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary gabarytowe:

 • długość – 4485 mm
 • szerokość – 1350 mm
 • wysokość 1550 mm

Wydajność:

 • regulowana bezstopniowo do 110 saszetek/min.

Wymiary torebek:

 • szerokość
  • od 60 do 140 mm
 • wysokość
  • od 100 do 200 mm
Pobór mocy:

 • napęd główny: 1,5 kW
 • napęd przenośnika: 0,09 kW
 • napęd rolki bobiny: 0,18 kW
 • pompa próżniowa: 0,55 kW
 • wibrator – 0,18 kW
 • dozownik ślimakowy: 1,47 kW
 • grzałki od 0,74 do 1,48 kW

Napięcie: 380V

Zapotrzebowanie powietrza: 5m3/h

Masa:1500 kg

OPIS TECHNICZNY:

Automatyczna maszyna pakująca typ AP-6 jest pakowarką typu poziomego przeznaczoną do pakowania produktów sproszkowanych, granulatów oraz płynów w saszetki o trójstronnym i czterostronnym zgrzewie, a także w saszetki typu „DOYPACK”.
W zależności od rodzaju pakowanego produktu maszyna może być wyposażona w dozownik objętościowy typu kubkowego lub ślimakowego.
Gotowe torebki zsuwają się rynną ślizgową do podstawionego pojemnika lub odbiera je poziomy przenośnik taśmowy.
W wersji standardowej, datowanie torebek realizowane jest przez odcisk na zgrzewie, natomiast jako wyposażenie specjalne proponujemy zespół datowania typu „termodruk”.
Do sukcesywnego zasilania zbiornika roboczego surowcem, zalecane jest stosowanie współpracującego podajnika ślimakowego typ PSp-1. W takim przypadku kosz zasypowy podajnika ślimakowego będzie pełnił funkcję zasobnika buforowego automatu.
Charakterystyka podajnika ślimakowego zawarta jest na oddzielnym prospekcie.