Granulator typ GRA

Granulator typ GRA

Przeznaczony do przecierania i granulacji produktów sypkich

Granulator typ GRA

Granulator typ GRA


PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary gabarytowe:

  • długość 905 mm
  • szerokość 1030 mm
  • wysokość 1460 mm

Wydajność:
w zależności od wielkości granulatu 60 do 200 kg/h

 

 

Moc zainstalowana: 2,2 kW

Prędkość obrotowa wirnika:
46,7 obr./min.

Napięcie zasilania: 380 V

Obsługa: 1 osoba

OPIS TECHNICZNY:

Przecierak-Granulator jest urządzeniem przeznaczonym do aglomeracji surowców proszkowych w granulki o kształtach nieforemnych, jako wynik przecierania nawilżonych mas proszkowych przez dno sitowe zbiornika roboczego urządzenia. W wyniku granulacji gęstość preparatu nie ulega zasadniczej zmianie, natomiast zwiększa się jego rozpuszczalność.
Uzyskany w procesie granulat wymaga wysuszenia a następnie kalibracji.
Narzędziem działającym sprawczo w procesie granulacji jest wirnik szczeblowy wykonujący ruch obrotowy lub rewersyjny wewnątrz zbiornika roboczego z dnem sitowym.
Preparat proszkowy poddawany granulacji należy nawilżyć do poziomu określonego technologicznie.
Wielkość granulek regulowana jest przez stosowanie sit o różnej wielkości oczek.
Konstrukcja granulatora umożliwia łatwy demontaż wszystkich elementów roboczych w celu ich umycia lub wymiany.
Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, paszowym, itp.