Półautomat dozujący objętościowy typ PD-1000

Półautomat dozujący objętościowy typ PD-1000

Przeznaczony do pakowania produktów sypkich

Półautomat dozujący objętościowy typ PD-1000

Półautomat dozujący objętościowy typ PD-1000


PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary gabarytowe:

  • wysokość 1550 mm
  • długość 1250 mm
  • szerokość 550 mm

Objętość porcji: od 0 do 1600 cm3

Wydajność: 720 do 900 porcji/godz.

Napięcie zasilania: 220 V

Moc silnika: 250 W

Obsługa: 2 osoby

Objetość kosza zasypowego: 0,1 m3

OPIS TECHNICZNY:

Półautomat PD – 1000 przeznaczony jest do konfekcjonowania materiałów sypkich (cukier, sól, kasza, ryż, proszek do prania, nawozy sztuczne, itp.), w gotowe opakowania typu: torebka papierowa, woreczek foliowy, słoik, puszka, itp. Głównym elementem urządzenia jest kaseta dozująca, mechanicznie przesuwana po torze jezdnym, usytuowanym pod zbiornikiem roboczym.

Kaseta posiada dwie komory objętościowo odmierzające dozy produktu. Objętość komór regulowana jest w sposób bezstopniowy za pomocą mechanizmów śrubowych umiejscowionych w szczytowych ściankach kasety. Nastawa każdej z dwu komór odbywa się oddzielnie.

Kaseta przemieszczając się ruchem posuwisto – zwrotnym pod koszem zasypowym nabiera do komór nastawioną porcję produktu, którą w szczytowym wychyleniu wysypuje poprzez lej spustowy do ręcznie podstawionego opakowania.

Półautomat posiada dwa niezależne stanowiska odbioru porcjowanego produktu wymagające obsługi dwóch osób (jednej osoby w przypadku pracy przy jednej komorze zamkniętej).
Na życzenie maszyna może być wyposażona w dwa aparaty zgrzewające typu impulsowego, umożliwiające zamykanie woreczków z folii polietylenowej. Elementy robocze urządzenia wykonane są z aluminium w gatunku PA 11 lub PA 2 oraz stali kwasoodpornych.

W celu poprawienia efektywności pracy i dokładności odmierzania porcji, zaleca się stosowanie urządzenia wraz z dodatkowym zbiornikiem buforowym. Zbiornik buforowy, posiadający własną konstrukcję wsporczą, ustawiany jest nad dozownikiem PD 1000. Produkt zasypany do zbiornika buforowego samoczynnie usypuje się do zbiornika roboczego półautomatu zapewniając utrzymywanie w nim stałego poziomu roboczego.