Podajniki kubełkowe

Podajniki kubełkowe

Podajniki kubełkowe

Podajniki kubełkowe


PARAMETRY TECHNICZNE:

Wysokość całkowita: 2 do 4 m*

Wysokość wysypu: 1,4 do 3,4 m*

Wydajność: 1000 do 8000 kg/h

Moc silnika: 1,1 kW

Napięcie zasilania: 380 V

*) Dokładne wymiary wg indywidualnych uzgodnień. Przy wysokościach wysypu większych niż podano, proponowany jest jako urządzenie stacjonarne.


OPIS TECHNICZNY:

Przejezdny podajnik kubełkowy przeznaczony jest do pionowego transportu produktów sypkich typu granulat (cukier, sól, kasza, ryż, chemikalia, itp.) Urządzenie, w zależności od indywidualnych uzgodnień z nabywcą, wykonane może być z elementów stalowych pokrytych farbami epoksydowymi lub z aluminium, jak również ze stali kwasoodpornej. Elementem transportującym produkt są kubełki ze stali kwasoodpornej przytwierdzone do pasa transportowego. Pas transportowy posiada atest dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

Cały podajnik posadowiony jest na czterokołowym wózku jezdnym o dwóch kołach skrętnych, co umożliwia wygodne przemieszczanie w obrębie pomieszczenia produkcyjnego a tym samym wykorzystanie go do współpracy z wieloma urządzeniami wymagającymi zasypu.