Podajnik taśmowo-progowy typ PTP

Podajnik taśmowo-progowy typ PTP

Podajnik taśmowo-progowy typ PTP

Podajnik taśmowo-progowy typ PTP


PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary::

  • długość: 3000 mm (lub inna wg potrzeb)
  • szerokość 1100 mm (lub inna wg potrzeb)
  • wysokość wysypu 2280 mm (lub inna wg potrzeb)
Pobór mocy: 1,1 kW

Napięcie zasilania: 230 – 400V /50 Hz

Prędkość przesuwu taśmy: 1,1 m/s lub inna

OPIS TECHNICZNY

Podajnik taśmowo – progowy przeznaczony jest do pionowego transportu technologicznego produktów sypkich o strukturze granulatu i kawałkowej. Elementem transportującym w przenośniku jest taśma z poprzecznymi zabierakami progowymi i elastycznymi ogranicznikami bocznymi. Kąt wzniosu podajnika wynosi 55° lub inny uzgodniony. Przenośnik posadowiony jest na ramie jezdnej umożliwiającej łatwe jego przemieszczanie w trakcie prac porządkowych i serwisowych oraz wykorzystanie go do współpracy z wieloma urządzeniami. Wszystkie elementy mające styczność z produktem są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z produktami spożywczymi.